WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY !

Koło LOP-u

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY PRZY SP W BOGUSZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

Zadania do relizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Zapisy uczniów do szkolnego koła LOP.

Wrzesień

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

 

2

Ustalenie planu pracy koła na bieżący rok.

Wrzesień

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

 

3

Opracowanire planu pracy na komputerze.

Wrzesień

A. Galach

 

4

Prowadzenie strony szkolnego koła LOP.

Cały rok

A. Galach

koło LOPu

(strona internetowa)

5

Prowadzenie gazetki szkolnego koła LOP.

Cały rok

A. Galach

M. Czech

A. Guzek

 

6

Organizacja wycieczki do Leśnictwa Rawa Mazowiecka.

Wiosna

A. Galach

Po uzgodnie

niu.

7

Zbiórka surowców wtórnych (nakrętek, baterii i telefonów komórkowych).

Cały rok

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

Zbiórka na korytarzach szkoły.

8

Udział w XXIX edycji konkursu Mój Las.

Październik – listopad – grudzień.

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

 

9

Zbiórka żywności i dokarmianie zwierząt w okresie zimowym.

Zima

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

 

10

Przyroda w obiektywie: konkurs Cztery Pory Roku i Fotonatura

Jesień

Zima

Wiosna

Lato

A.Galach

M. Bazylak

Konkurs fotograficzny realizowany co 3 miesiące.

11

Organizacja Dnia Ziemi – ,,Kolorowy tydzień"

Wiosna

A. Galach

M. Czech

A. Guzek

 

12

Pielęgnowanie zieleni na terenie szkoły.

Cały

rok

A. Galach

M. Czech

A. Guzek

 

13

Udział w Pieszym Rajdzie ścieżkami Puszczy Bolimowskiej

Wg oferty WODN w Skierniewi

cach

A. Galach

M. Czech

A. Guzek

 

14

Projekcja filmów o tematyce przyrodniczej.

Cały rok

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

W zależności od potrzeb i programu nauczania.

15

Zioła z pól i łąk naszej okolicy – konkurs wewnątrzszkolny dla klas I – III,

IV – VI SP i I – III Gim.

Kwiecień Maj

A. Galach

M. Czech

A. Guzek

Praca w formacie A4 dowolną techniką.

16

Udział w konkursach realizowanych na bieżąco.

Cały rok

A. Galach

M. Bazylak

M. Czech

A. Guzek

Konkursy wewnątrz i miedzy-

szkolne

 

Opracowała :

Agnieszka Galach

 

PLAN ZAMIERZEŃ – PROGRAM DZIAŁAŃ

Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach na rok 2019

 

L.p.

Zamierzenia

Termin realizacji

Jednostki współdziałające

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1.

Posiedzenia ZO LOP

 

09.03. 2019r.

VI 2019r.

X 2019r., XII 2019r.

ZG LOP w Warszawie

Samorządy gmin i miast

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Zatwierdzenie planu zamierzeń na 2018r.

2.

Obchody Dnia LOP

09.01.2019r.

Radio RSC, lokalna prasa

Prezes Zarządu

Opiekunowie SK LOP

Udzielenie wywiadu, artykuły do Przyrody Polskiej

3.

Organizacja spotkania ZO LOP

z opiekunami szkolnych kół LOP

09.03.2019r.

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

w Skierniewicach

Prezes Zarządu

Opiekunowie SK LOP

Współpraca członków Zarządu i opiekunów SK LOP

 

4.

Wystąpienie do Urzędu Miasta Skierniewice z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 2018r.

I/II 2019r.

Miasto Skierniewice

Prezes ZO LOP

Skarbnik ZO LOP

Złożenie wniosku

5.

Wystąpienie do WFOŚiGW

w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadań w 201r.

III 2019r.

WFOŚiGW w Łodzi

Prezes ZO LOP

Skarbnik ZO LOP

Złożenie wniosku

6.

Wystąpienie do gmin i powiatów, instytucji z wnioskami o dofinansowanie.

Cały rok

Samorządy gmin i miast, Nadleśnictwa, Bank Spółdzielczy

Zarząd Okręgu

Opiekunowie SK LOP

Urzędy Gmin

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

7.

Obchody Dnia Ziemi

- XIX Rajd pieszy Dnia Ziemi w Skierniewicach

 

21.05.2019r.

Skierniewice

OSIR, WORD, Dyrekcja BPK, WODN Skierniewice,

Komenda Policji,

SP 4 Skierniewice, osoby współpracujące

Zarząd Oddziału LOP w Łowiczu

Prezes / Wiceprezes, członkowie

Zarządu Okręgu LOP,

Opiekunowie SK LOP, Komisje Konkursowe

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

8.

Obchody Dnia Ochrony Środowiska

 

05.06.2019r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice, finał XIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej

Zarząd Okręgu

M. Bazylak

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

9.

Obchody Dni Ochrony Przyrody: Dni Lasu, Święto Drzewa, Bieg Leśnika

19-24.10.2018r.

10.10.2018r.

Nadleśnictwo Skierniewice

Zarząd Okręgu

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

10.

Organizacja XV Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych

21.03.2019r.

23.04.2019r.

05.06.2019r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice

Zarząd Okręgu

M. Bazylak

Opiekunowie SK LOP

Powołanie Komisji Konkursowej

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

11.

XII Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach”

31.12.2019r.

WODN Skierniewice,

LO im. B. Prusa w Skierniewicach

Prezes Zarządu Okręgu

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu

Wydanie almanachu

12.

Konkursy przyrodniczo - ekologiczne dla przedszkoli

 

IV, V, IX 2019r.

Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 8, Nr 10 w Skierniewicach,

Przedszkole ZPO w Nieborowie

ZO LOP, Opiekunowie Przedszkolnych Kół LOP

Komisje Konkursowe

Eko-olimpiada - Przedszkole Nr 8,

Chronimy rośliny i zwierzęta 90 – lecie Ligi Ochrony Przyrody - Przedszkole Nr 3,

Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej ph. Człowiek mały i duży przyrodzie służy - Przedszkole Nr 1,

Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – Przedszkole Nr 10,

Ziemia, przyroda i ja - Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie

13.

XIV Okręgowy Konkurs fotograficzny Fotonatura

 

30.11.2019r.

Nadleśnictwo Skierniewice

WODN Skierniewice

Dyrekcja BPK Skierniewice

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu Informacyjnego, Wystawy prac uczniów

14.

Akcja „Sprzątanie Świata”

- segregacja baterii

IX 2019r.

Cały rok

UM Skierniewice

Organizacja Odzysku Reba

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

15.

Opracowanie i druk Biuletynu Informacyjnego Nr 14

II – X / 2018r.

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Zespół redakcyjny

Prezes ZO LOP

Druk Biuletynu Informacyjnego

16.

Przeprowadzenie XXXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”

IX – XI / 2018r.

Szkolne Koła LOP

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Komisja Konkursowa

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

18.

Wycieczki do CEPL i Arboretum

w Rogowie, Ogród Botaniczny w Powsinie i Łodzi , Ogród Zoologiczny w Łodzi

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Koordynacja ZO LOP

K. Zbierska

Sprawozdania z wycieczek, materiały do Biuletynu Informacyjnego

19.

Zakup i rozprowadzenie wśród członków LOP wydawnictw Ligi,

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP Udostępnianie zbiorów bibliotecznych ZO LOP

( Przyroda Polska)

ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Przekazanie materiałów podczas imprez środowiskowych

20.

 

 

Publikacje w „Przyrodzie Polskiej”

i innych wydawnictwach ekologicznych.

Cały rok

Przedszkolne i Szkolne Koła LOP

Opiekunowie SK LOP

Członkowie ZO LOP

Zamieszczanie artykułów w Przyrodzie Polskiej

21.

 

Rozprowadzenie publikacji ZO LOP

w Skierniewicach

 

03.03. 2019r.

ZO LOP w Skierniewicach

Opiekunowie SK LOP

Byli członkowie ZO LOP

Prezes ZO LOP

Przekazanie materiałów podczas imprez środowiskowych

22.

 

 

Organizacja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego w Rawie Maz.

19.04.2019r.

Oddział LOP Rawa Maz.

Szkolne Koła LOP Rawa Maz.

 

Prezes Zarządu Oddziału LOP w Rawie Maz.,
Opiekunowie SK LOP

Prezentacja prac, materiały do Biuletynu Informacyjnego

23.

 

Współpraca z Nadleśnictwem Skierniewice - konferencje i warsztaty

 

Cały rok

 

Nadleśnictwo Skierniewice

Opiekunowie SK LOP

Członkowie ZO LOP

Wykłady i warsztaty dla opiekunów i uczniów szkolnych kół LOP

 

24.

Współpraca z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym

w Skierniewicach - rajdy piesze, projekty edukacyjne, konferencje i warsztaty, wycieczki

 

 

 

Cały rok

Dyrekcja i pracownicy

ZPKWŁ w Łodzi

ZO LOP w Skierniewicach

Materiały do Biuletynu Informacyjnego

26.

Współudział w XI Festiwalu Nauk PWSZ w Skierniewicach - Zasoby i odpowiedzialność

 

21-30.05.2019r.

PWSZ w Skierniewicach

Zasoby i odpowiedzialność, promocja Ligi podczas Pikniku Rodzinnego

Prezes, Wiceprezes

Zarządy Oddziałów LOP

Opiekunowie SK LOP

Udział w organizacji Pikniku Rodzinnego

 

27.

Pomoc w realizacji wniosków o dofinansowanie zadań edukacji ekologicznej

Cały rok

Szkolne Koła LOP z terenu działania Okręgu

Prezes ZO LOP

Opiniowanie podjętych zadań

28.

Zajęcia terenowe w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli

VI - IX 2019r.

Szkolne Koła LOP z terenu działania Okręgu

Prezes ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Organizacja grup szkolnych

29.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura

w Skierniewicach

 

Cały rok

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Delegatura w Skierniewicach

Prezes i Wiceprezes

ZO LOP

Prezentacja prac, udział

w konkursach, w ewaluacji zewnętrznej

30.

Współpraca z Opiekunami SK LOP w opiniowaniu, projektów konkursowych, wydawaniu opinii oraz udział w ewaluacji wewnętrznej placówek oświatowych

Cały rok

Szkolne Koła LOP z terenu działania Okręgu

Prezes ZO LOP

Opiekunowie SK LOP

Organizacja grup szkolnych

 `